Wat betekent SBA?

Stichting Beheer en Administratie voor cliënten uit de maatschappelijke zorg (SBA) is een onafhankelijke stichting die is opgericht door IrisZorg, organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Wat doet de SBA?

De SBA biedt inkomensbeheer aan cliënten van IrisZorg. Cliënten kunnen verschillende financiële problemen hebben of niet in staat zijn om zelf hun inkomen te beheren. De begeleider bij IrisZorg kan dan inkomensbeheer regelen.

Wanneer een cliënt inkomensbeheer krijgt bij SBA betekent dit dat de stichting alle inkomsten en uitgaven regelt voor de cliënt. De cliënt krijgt alleen een bedrag aan leefgeld uitgekeerd op een zogeheten leefgeldrekening. Alle andere betalingen worden volgens een budgetplan door de SBA verricht.

In overleg met de begeleider is het ook mogelijk om een gedeelte van de uitgaven zelf te beheren, zodat de cliënt kan toewerken naar een zelfstandiger situatie.

Wilt u meer informatie over SBA?

Neem dan contact met ons op via mail: bo@sbamz.nl of via telefoonnummer: 088 - 606 26 18